Garantija un noteikumi

Visiem dakstiņiem, kas iegādāti SIA Monier interneta veikalā, spēkā ir 30 gadu garantija. Šī garantija ir spēkā neatkarīgi no iegādātā dakstiņu skaita.
Kā arī, patērētājam 24 mēnešu laikā no preces iegādes dienas, ir likumā noteiktās tiesības pieteikt pieprasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci ievērojot visas likumā noteiktās prasības.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

  1. Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts montāžas instrukcijā;
  2. Ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  3. Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā (ja piegādei tiek izmantots savs transports).

Gadījumā, ja precei pie saņemšanas ir konstatēti bojājumi, pircējam ir šādas iespējas:

  1. Zvanīt pa tālruni 67 629 056 , 27 876 208, kur pircēju uzklausīs SIA Monier klientu servisa darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.
  2. Nogādāt preci SIA Monier noliktavā Jaunbrīdagi 1, Mārupes novadā (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas dokumentu);

Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

  1. Pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
  2. SIA Monier garantijas dokumentu, kas ietverta preces komplektācijā.

Atteikuma tiesības

Noteikumi attiecas TIKAI uz precēm pasūtītām caur mājaslapu. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar skaidri saprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, vai e-pastu) mūs – „Monier SIA”, Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058, jumts@bmigroup.com, ir jāinformē par lēmumu atteikties no šī līguma. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma veidlapa

Distances līguma paraugs

Noteikumi par distances līgumu

IEGĀDĀTIES BMI MONIER PRODUKCIJU